برچسب: 2011

فراخوان برای هیوندا سوناتا ۲۰۱۱

شرکت هیوندای یک فراخوان برای تمامی دارندگان خودروی سوناتا ۲۰۱۱ زده است که در پی این فراخوان از تمامی مالکین تقاضا می شود خودروهای خود را به نمایندگی ها ببرند و در پی تعمیر آن بر ایند
یک نقصه مشترکی در میان تمام خودروها می باشد که ممکن است سبب بروز تصادف خیلی بدی گردد
لازم به ذکر است که دارندگان بدانند تعمیر این خودروها کاملا رایگان می باشد