برچسب: 2007

HYUNDAI SONATA 2007 | هیوندا سوناتا ۲۰۰۷

مشخصات ظاهری :  سوناتا در بازار امارات قیمتی بین ۵۲۵۰۰ تا ۸۰۰۰۰  درهم دارد و در بازار   آمریکا هم  قیمتی بین ۱۷۵۰۰ تا ۲۳۰۰۰ دارد    نسبت به رقبایش این قیمتهابرای این چنین خودرو یی...