برچسب: پیشرفت

هیوندا سوناتا در مسیر پیشرفت

وقتی کسی با دقت به سرگذشت خودروسازان کره ای نگاه کند این را خیلی خوب درمیابد که چیزی که سبب شده تا این خودروسازهای موفق پیشرفت کنند فقط صرفا به خاطر قدیمی بودنشان و تجربه هایی که از سالیان دراز کار کردنشان حاصل می شود نیست بلکه آن موضوعی که باعث پیشرفت و تکامل این خودروسازها شده است و آن ها را به موفقیت های بالایی رسانده است این می باشد که روحیه پیشرفت و هدف دستیابی به پیشرفت تنها در مدیرانشان نمی باشد بلکه تک تک کارکنان دارای هدف دست یابی به پیشرفت می باشند