برچسب: وای اف

تجربه رانندگی با YF

بعد از نشستن پشت فرمان سوناتا وای اف چیزی که سبب می شود تا راننده احساس رضایت از این خودرو را نداشته باشد سیستم تعلیق این خودرو می باشد .
سیستم تعلیق این اتوموبیل نسبتا سفت و خشک می باشد به همین جهت از این که این بخش از خودرو پیشرفتی نداشته است متاسف می شویم .
اما قسمت هندلینگ این اتوموبیل خیلی خوب می باشد