برچسب: تاریخچه

تاریخچه هیوندا سوناتا

خودرو هیوندا سوناتا در کل دارای هفت نسل می باشد که نسل آخر یا همان نسل هفتم آن پیشرفته ترین نسل هیوندا سوناتا می باشد که این خودرو به امکانات و تجهیزات زیادی مجهز می باشد
اولین نسل این خودرو فقط برای طبقه مرفه جامعه بود