برچسب: ال اف

نمای ظاهری اتومبیل ال اف

با نگاه کردن در قسمت جلویی خودروی ال اف میبینیم که حالتی گرد دارد ولی در کنار داشتن حالت گرد جلوی خودرو باز هم می توان با جذبه و خشن بودن را در این اتومبیل مشاهده نمود .
خودروی سوناتا ال اف در بخش جانبی اش تفاوت زیادی با سوناتا وای اف ندارد فقط یک اینچ بیشتر شده است که نتیجه این یک اینچ بزرگ تر شدن در فاصله ای که بین سرنشینان جلو و عقب خودرو ایجاد شده است .